Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" www.solidarnosc.org.pl

Tygodnik Solidarność www.tygodniksolidarnosc.com

Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl

Związek Zawodowy Pracowników Provident Polska www.zzpp.pl